top of page

Voorwaarden Aware of Mind

Verwerking van je aanmelding voor een training
Na aanmelding neemt de trainer contact met je op voor een telefonisch kennismakingsgesprek. Dit gesprek is ook bedoeld om de wederzijdse verwachtingen te kunnen toetsen en af te stemmen. Zowel trainer als kandidaat kunnen na dit gesprek besluiten om de aanmelding niet tot deelname te laten overgaan. Als de trainer negatief besluit over toelating van de kandidaat dan laat hij dat tijdens of kort na het kennismakingsgesprek weten, tenzij anders afgesproken.

Als zowel trainer als kandidaat het eens zijn over het volgen van de training ontvangt de deelnemer aan de training de factuur. Na ontvangst daarvan heeft hij/zij definitief een plaats in de training.

Annulering
Na het definitief worden van de aanmelding geldt de volgende annuleringsregeling: bij annulering van vier weken tot een week voor aanvangsdatum bedraagt de restitutie 50% van het cursusgeld. Binnen een week voor aanvangsdatum is geen restitutie mogelijk.

Kosten en materiaal
Het cursusgeld staat vermeld bij iedere training op de website. Cursusmateriaal en BTW is inbegrepen.

Vergoeding door zorgverzekeraar
Om zeker te zijn van vergoeding moet de deelnemer zelf contact opnemen met de zorgverzekeraar. Wendy Gieling voldoet  aan de kwaliteitseisen die door een zorgverzekeraar gesteld worden aan een mindfulnesstrainer.

Vertrouwelijkheid
De ingestuurde persoonlijke gegevens en de verstrekte persoonlijke informatie bij het kennismakingsgesprek worden alleen gebruikt voor administratieve doeleinden en niet met derden gedeeld. Persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Disclaimer
De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze voor, en manier van meedoen van oefeningen tijdens de training, en mogelijke consequenties hiervan voor zijn gezondheid. Dientengevolge kan hij/zij Aware of Mind en/of de trainer niet aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg van hiervan. Ook voor het beheer van persoonlijke eigendommen tijdens de training kan de trainer geen verantwoordelijkheid nemen.

Verdere informatie
Heb je nog vragen naar aanleiding van deze voorwaarden? Neem dan gerust contact op met Wendy Gieling via info@aware-of-mind.today.

bottom of page