top of page

Privacyverklaring Aware of Mind

Wanneer je deelneemt aan een training worden er persoonlijke gegevens verzameld. Deze worden alleen gedurende de training bewaard.

Ik ga zorgvuldig en met respect om met je gegevens en privacy. Hierbij houd ik me te allen tijde aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Gegevens worden niet met derden gedeeld en worden gebruikt voor het uitschrijven van een factuur.

Gegevens worden alleen doorgeven aan derde partijen als sprake is van een wettelijke verplichting. Wanneer ik jouw gegevens deel, dan zijn er afspraken met deze derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Je hebt het recht om je gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Indien de wijzigingen consequenties hebben voor deelname aan of afnemen van diensten, word je hiervan op de hoogte gebracht.

Heb je vragen en/of opmerkingen? Wil je je gegevens inkijken of veranderen, dan kun je een mailtje sturen naar info@aware-of-mind.today.

bottom of page